เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร“การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 - 4

       

          ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร“การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 - 4
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารมื้อเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท สนใจติดตามและดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.thailocalsu.com หรือโทร 0-2849-4500 ต่อ 31208 หรือ ID Line: 0908867372
 


: 30 พ.ย. 2560