เรื่อง :: กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน 14 อัตรา

       

           กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน 14 อัตรา 
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 1. เสมียนกองร้อย จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ม.3หรือสูงกว่า)
2.เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ม.3หรือสูงกว่า)
3.เสมียนส่งกำลัง จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ม.3หรือสูงกว่า)
4.ช่างยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ปวช. ประเภทช่างยนต์)
5.ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวช. ประเภทช่างยนต์)
6.ช่างเครื่องมือกล จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ปวช.สาขาช่างกลโรงงาน)
7. ช่างวิทยุ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ปวช.สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
8.ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ปวช. ช่างก่อสร้าง)
9.พลขับ จำนวน 2 อัตรา (รับเฉพาะทหารกองหนุน 22-30 ปี วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่าป
10.พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า) เพศชาย อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ 
สมัครได้ด้วนตนเองที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพัลพัฒนาที่ 1
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการ
โทร.032-324930 ต่อ 52406 หรือเว็บไซต์กองพลพัฒนาที่ 1
 
 


: 29 ธ.ค. 2560