เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3

       ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.knit.or.th/web/2018/01/cm3/


: 02 ก.พ. 2561