เรื่อง :: ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9

       

           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9
ภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น”
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์. 035-517007
 
 


: 06 ก.พ. 2561