เรื่อง :: ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ”

       

           ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ” ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ” ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 (รวมระยะเวลา 2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรารักษ์ วิลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9631 โทรสาร. 0-2427-9633
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
 รายละเอียด


: 04 เม.ย. 2561