เรื่อง :: ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมสูตรต่าง ๆ จำนวน 28 หลักสูตร

       

           ด้วยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561- เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 28 หลักสูตร http://www.hrdcenter9.com
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 25 เม.ย. 2561