เรื่อง :: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์(ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์

       

           สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์(ควอท) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
(Games Based Learning Techniques) โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมวิทยากร
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 (พฤหัสบดี- ศุกร์)
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 25 เม.ย. 2561