เรื่อง :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science" และ "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4 "

       

 
        การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4
12 – 14 ธันวาคม 2561
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.tatsc.or.th
 
รายละเอียด


: 24 ต.ค. 2561