เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ผ่านระบบที่ conference.kru.ac.th

       

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี” ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/
สอบถามเพิ่มเติมโทร.034 534 030, 034 534 059-60 ต่อ 211
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 31 พ.ค. 2561