เรื่อง :: ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561

       

          ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9th TCU International e-learning Conference 2018 MOOCs and Beyond-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.alro.go.th/tech_trans/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 31 พ.ค. 2561