เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020”

       

 
คณะกายภาพบำบัด และคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.slc.ac.th/home/deactical.php?ID_Ne=199
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 26 มิ.ย. 2561