เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

       

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน การประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 19 มิ.ย. 2561