เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

       

 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 26 มิ.ย. 2561