เรื่อง :: ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5

       

 
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 27 มิ.ย. 2561