เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย Brand’s Health Reseach Awards 2019

       

 
         บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019
เปิดรับผลงานถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัคร ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: https://www.brandsworld.co.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562