เรื่อง :: มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย “บรรณาธิการต้นฉบับแปล” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

       

 
         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย “บรรณาธิการต้นฉบับแปล” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
รุ่นที่ 1 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 13, 14, 20, 21 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 2 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 21, 22, 28, 29 กันยายน 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562