เรื่อง :: การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และ the 8th International Conference on Environmental Engineering Science and Management

       

 
         การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และ the 8th International Conference on Environmental Engineering Science and Management โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 15 กุมภาพันธ์ 2562
https://www.facebook.com/EEAT2016/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 31 ม.ค. 2562