เรื่อง :: ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 1 และ สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็นสำหรับบุคลลภายนอก รุ่นที่ 3

       

 
        
ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร
1. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 9500 บาท รับจำนวน 30 คน
2. สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น สำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่คิดค่าใช้จ่าย รับจำนวน 50 คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาด www.statcenter-chula.com และจากเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 17 พ.ค. 2562