เรื่อง :: สมาคมปัญญาประดิษฐ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์

       

 
         สมาคมปัญญาประดิษฐ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 24 พ.ค. 2562