เรื่อง :: สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564

       

 
        สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ประจำปี 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ
ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด + สำเนา 6 ชุด)
ส่งเอกสารมาที่ คุณวัลคุ์วดี เซอร์ฮุส
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมดเขต 22 กรกฏาคม 2562
***ยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนและจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น***
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวัลคุ์วดี เซอร์ฮุส
โทร: 0-2610-5395
E-mail: wanwadee.sor@mua.go.th
https://www.research.chula.ac.th/franco-thai-cooperation-programme-2020-2021/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 24 พ.ค. 2562