เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       

 
          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมุษย์ ในระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องเลอเซเรสต์ ชั้น 10 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ (บางพลัด) กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท และเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมได้ตามระเบียบราชการเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/Vce4eAaPITTy96fo1
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 021601143 – 5 ต่อ 27
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่
https://sci.ssru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมเป็นต้นไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


: 16 พ.ย. 2561