เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA มรภ.สวนสุนันทา

       

 
         ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 หรือ รุ่นที่2 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรทางด้านการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 1601155 , 02 1601248
e-mail library@ssru.ac.th
 
เอกสารแนบท้าย
 


: 11 ม.ค. 2562