เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       

 
         ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กำหนดการจัดฝึกอบรมสามารถดูลิ้งเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://nrct.go.th/training
 
เอกสารแนบท้าย
 


: 11 ม.ค. 2562