เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต

       

 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ผลงานวิชาการในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ คือฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ได้ทาง E-mail : researchscience@pkru.ac.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pkru.ac.th/researchscience/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)
 
เอกสารแนบท้าย
 


: 11 ม.ค. 2562