เรื่อง :: เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม English on Tour

       ขออนุญาตเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม English on Tour ซึ่งทางศูนย์ภาษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/EBCdBM8hXFW136mV9 หรือ Scan QR Code รับจำนวนจำกัด เพียง 120 คน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม ขอบคุณค่ะ


: 07 ก.ค. 2565