เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา คสม. ประจำปีการศึกษา 2563

       

 
ทุนการศึกษาเรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 60-63 ทุนละ 5,000 บาท โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่website ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 13-21 ก.ค.64 ค่ะ
****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค.64
****สัมภาษณ์ทุนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.64 ณ ห้องประชุมไม้แดง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
****ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 27 ก.ต.64

เอกสารแนบ


 
 


: 13 ก.ค. 2564