เรื่อง :: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง

       

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องขับรถลุยน้ำท่วม ระวังประกันภัยไม่รับผิดชอบ เรื่อง ซื้อของออนไลน์โดนโกง ต้องทำแบบนี้ และเรื่องเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างไร ให้ปลอดภัย รายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องขับรถลุยน้ำท่วม ระวังประกันภัยไม่รับผิดชอบ
ซื้อของออนไลน์โดนโกงต้องทำแบบนี้
เลือกซื้อเครื่องทําน้ำอุ่นอย่างไร
 
 


: 15 มี.ค. 2565