เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อเรื่อง "NFT พลิกโลกสินทรัพย์ดิจิทัลสู่การสร้างรายได้วิถีใหม่"

       ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อเรื่อง "NFT พลิกโลกสินทรัพย์ดิจิทัลสู่การสร้างรายได้วิถีใหม่"
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาสามารถลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมตามวันเวลา สถานที่ที่กำหนด รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น
และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถชมการไลฟ์ถ่ายทอดสดได้ทางเพจ Tci.mcru
เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565

สนใจคลิกสมัครเลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJQ83GhDwKoWm1POrFg4W9YPfgKZZVkm2np0YtsOhqCmpHVQ/viewform
จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ *ขอให้ผู้เข้าร่วมแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการสัมนา


: 21 มี.ค. 2565