เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Virtual International Conference on Applied Statistics 2022 (ICAS 2022)

       การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Virtual International Conference on Applied Statistics 2022 (ICAS 2022)
จัดโดยภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และเครือข่ายการวิจัยสถิติศาสตร์แห่งประเทศไทย
-------------------------------------------
Keynote Speakers: (1) Professor Dr. Hung T. Nguyen,
New Mexico State University, USA
(2) Professor Dr. Dankmar A. W. Böhning, University of Southampton, UK
-------------------------------------------
หัวข้อ: “Data-Driven Statistics and Innovation”
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565
ณ การประชุมออนไลน์
Deadline submission: 5 สิงหาคม 2565
Website: http://icas2022.stat.kmutnb.ac.th/index.php
=========================
ติดต่อสอบถาม:
Prof. Yupaporn Areepong, Ph.D [รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์]
หมายเลขโทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 4903 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)
E-mail: icas2022stat@sci.kmutnb.ac.th


: 22 ก.ค. 2565