เรื่อง :: The 26th International Computer Science and Engineering Conference 2022 (26th# ICSEC 2022)

       The 26th International Computer Science and Engineering Conference 2022 (26th# ICSEC 2022)
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดสกลนคร
Deadline submission: รอบที่ 1, 31 กรกฎาคม 2565 // รอบที่ 2, 30 กันยายน 2565
Website: https://kuse.csc.ku.ac.th/icsec2022
=========================
ติดต่อสอบถาม:
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-739-1541
E-mail: fse-csc@ku.th


: 22 ก.ค. 2565