เรื่อง :: 2023, The 8th International Conference on Business and Industrial Research (8th# ICBIR 2023)

       2023, The 8th International Conference on Business and Industrial Research (8th# ICBIR 2023)
จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566
ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 28 ธันวาคม 2565
Website: https://icbir.tni.ac.th/

หัวข้อสำหรับการประชุม:

Track 1: Technology on Education, Language and Social Science: Learning Management System (LMS), IT Application for Teaching and Learning, E-learning and Online Education, Computational Linguistic, Digital Technology for Social Development, Language Efficiency Improvement Strategy, Other related topics.

Track 2: Information and Communication Technology: Digital and Multimedia Technology, Computer Networks Performance, Networks and Cyber Security, Data Science and Analytics, Business Intelligence and Technology, Web Technology and Mobile Applications, AI and IoT, Natural Language Processing, Other related topics.

Track 3: Sciences and Engineering: Artificial Intelligence and Robotics, Computer Vision and Image Processing, Production and Automotive Engineering, Embedded System Architecture, Electrical Power Systems, Other related topics.

Track 4: Modern Business Administration: Digital Marketing, E-Logistics and Supply Chain, E-Business Management, Digital Innovation in Industrial Management, Banking & Risk Management Technology, IT Application for Finance & Accounting, Smart Tourism, Software System for Manufacturing, SAP/ERP, Other related topics.

ติดต่อสอบถาม:
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์: 02-763-2600 ต่อ 2752, 2704
E-mail: icbir@tni.ac.th


: 26 ก.ค. 2565