เรื่อง :: The 2023, 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (3rd# ICA-SYMP 2023)

       The 2023, 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (3rd# ICA-SYMP 2023)
วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทเขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 6 สิงหาคม 2565
Website: https://ica-symp-2023.ecti-thailand.org/

หัวข้อในการประชุม:
Area 1: Instrumentation and Measurement;
• Hydraulic and pneumatic systems, MEMS and nanotechnologies, sensors and measurements

Area 2: Control Theory;
• Linear control theory, nonlinear control theory, optimal control, robust control, model predictive control, hybrid control

Area 3: Automation and Control Applications;
• Intelligent manufacturing systems, system integration, functional safety, networked control systems, systems biology, traffic control, spacecraft and aircraft control, health and care, others

Area 4: Image Processing, Computer Vision, and Artificial Intelligence;
• Feature extraction, segmentation, pattern recognition, object recognition, tracking, deep learning, applications, intelligent systems, neural networks, machine learning, pattern recognition

Area 5: Robotics and Intelligence Vehicles;
• Human-robot interaction, mobile robotics, electric vehicles, autonomous vehicles, UAV, UUV, visual servoing, robotics manipulation, medical and bio-robotics

Area 6: Power Control and Energy Systems;
• Control of PWM converters, modelling of power semiconductors, smart grids, microgrids, energy management systems, power systems stability, renewable energy control

Area 7: Cyber-Physical Systems and IoT;
• Data analytics for IoT, embedded systems, industrial IoT (IIOT), CPS applications, energy management and harvesting for IoT platforms

ติดต่อสอบถาม:
E-mail: ica.symp@gmail.com


: 26 ก.ค. 2565