เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและนานาชาติ HTAsiaLink

       ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและนานาชาติ HTAsiaLink
งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย HTAsiaLink ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
The 10th HTAsiaLink Annual Conference
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Deadline submission: วันสุดท้ายของการเปิดรับผลงาน: 15 สิงหาคม 2565
วันที่ประกาศผล: 30 กันยายน 2565
แนวปฏิบัติสำหรับการส่งผลงาน: Google Drive
ส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์: Call for Paper
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.hitap.net/en/news/184002
Facebook: https://www.facebook.com/HITAPTHAILAND/posts/pfbid0mNXF7W6YT7tihwhTKxStgfCTptCipPpxEbYysaF2QU6mhqB7VidGBbhdRnX4rf3Vl

ติดต่อสอบถาม:
E-mail: htasialink2022@hitap.net


: 26 ก.ค. 2565