เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ (คสม.) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

       ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ (คสม.) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1f6U9Sh8caIhSjfcYgD1CgNtAq8XYkYn8

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์ทุนวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องไม้แดง ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2565


: 01 ส.ค. 2565