เรื่อง :: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

       

 
         ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยฯ ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามโทร. 0 2244 2067-8
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 มิ.ย. 2562