เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019"

       

 
         ทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งชาติ 2019” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ สัมภาษณ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ผู้สนใจสามารถสามารถดาวโหลดใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 01 ส.ค. 2562