เรื่อง :: มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Immunohistochemistry and in situ Hybridization Summer School 2019"

       

 
         สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Immunohistochemistry and in situ Hybridization Summer School 2019
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 มิ.ย. 2562