เรื่อง :: รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

       

 
         รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
-ดาวน์โหลดในสมัครได้ที่ FB คณะวิทยาศาสตร์ฯ/LINE ประชาสัมพันธ์
-ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ
-สัมภาษณ์ทุน ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไม้แดง อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ดาวโหลดใบสมัคร
 


: 30 ก.ค. 2563