เรื่อง :: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

       

 
         ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
-ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ FB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/LINE
ประชาสัมพันธ์
-ส่งเอกสารใบสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในเวลาราชการ

 
ดาวโหลดใบสมัคร
 


: 30 ก.ค. 2563