เรื่อง :: International Conference on Physical Activity and Sports 2022 (IPAS_VIRTUAL 2022)

       International Conference on Physical Activity and Sports 2022 (IPAS_VIRTUAL 2022)
โดย Postgraduate Program in Exercise and Sport Sciences, Graduate School, Khon Kaen University
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565
ณ การประชุมออนไลน์
Deadline submission: 23 กันยายน 2565
Website: https://conference.kku.ac.th/ipas/info/r/2022/home

หัวข้อในการประชุม:
๐ Sports science
๐ Physical activity/Physical inactivity
๐ Physical therapy
๐ Sport physical therapy
๐ Physical education
๐ Public health
๐ Physical health and fitness
๐ Psychological health and well-being
๐ Sport, exercise, and health
๐ Sport, physical activity, and risk factors for major diseases
๐ Sport and public health campaigns
๐ Health, sport, and well-being
๐ Practical implications for sport-for-health programming
๐ Ergogenic aids and supplementary in sports and exercises
๐ Healthy lifestyle
๐ Stress management
๐ Self-management
๐ Motivation
๐ The use of sport/exercise tool
๐ Sport as a didactical tool to communicate vital health-related information to ‘at risk’ groups
๐ Sports for achieving mental health objectives
๐ Developing healthy bones, efficient heart, lung function, motor skills and cognitive function
๐ Functional capacity
๐ Therapeutic role of exercise
๐ Prevention of diseases
๐ Prevention of cardiovascular disease, diabetes, cancer, hypertension, obesity, depression, osteoporosis, and non-communicable diseases (NCDs)
ติดต่อสอบถาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น [Graduate School Khon Kaen University]
หมายเลขโทรศัพท์: 043-202-420
หมายเลขโทรสาร: 043-202-421
E-mail: graduate@kku.ac.th


: 25 ส.ค. 2565