เรื่อง :: ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี

       

 

 

 
 

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนและคืนกำไรแก่สังคม ซึ่งทางซินเนอร์จี้ซอฟต์ได้ร่วมกิจกรรมนี้ทุกปีที่ผ่านมา

รายละเอียดของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร  ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Structure2016 (Synergysoft : Autodesk Revit Structure 2016 @Ratchaburi) มีดังนี้

วันที่ 15 - 18 มี.ค. 2559

เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ไม่จำเป็นต้องเป็น AutoCAD มาก่อน

จำกัดสิทธิ์ให้หน่วยงานละ 2 ท่าน

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้โดยกรอกรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ คุณอ้อยทิพย์ 095-587-8128 หรือ oilthip@synergysoft.co.th

 
 

 

 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม  


: 26 ก.พ. 2559