เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business"

       ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://slb.rmutr.ac.th/


: 02 ก.ย. 2559