เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการบลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 30 http://www.psru.ac.th


: 07 ก.ย. 2559