เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560″

                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560″ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0 2504 7589, 084 3605046
E-mail : inthira.nak@stou.ac.th


: 16 ก.ย. 2559