เรื่อง :: กำหนดการโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

                กำหนดการโครงการ แข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


: 09 ก.ย. 2559