เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6

       

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6
-----------------------
          มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่าง วันที่ 26 -27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยส่งบทความได้ที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1057 Email prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th


: 21 ต.ค. 2559