เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมฐูรณ์เพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS

       

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมฐูรณ์เพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS
-----------------------
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานการประชุมวิชาการาระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 2017 ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity" ระหว่างวันที่ 1-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.th


: 25 ต.ค. 2559