เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

       

การประชุมงานวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ==> http://nctim.rmu.ac.th
 


: 09 ธ.ค. 2559