เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       

         ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ http://ejs.bsru.ac.th/research/
 


: 20 ธ.ค. 2559