เรื่อง :: เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation (PNC 2017)"

       

          เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation (PNC 2017)"
https://www.pnc2017.com/th
 


: 22 ธ.ค. 2559